ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
სიახლე
ფოტო ალბომი

საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის

ადმინისტრაცია


ინსტიტუტის დირექტორი

გელა გელაშვილი ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი
     ტელ: +(995 32) 239 87 83
     ელ-ფოსტა: g.gelashvili@aiphysics.ge

დირექტორის მოადგილე

ზაზა როსტომაშვილი ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი
     ტელ: +(995 32) 239 17 54
     ელ-ფოსტა: z.rostomashvili@aiphysics.ge
                             zazarost@yahoo.com

სწავლული მდივანი

      პროფ.სულხან ნანობაშვილი ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი
     ტელ: +(995 32) 239 87 83
     ელ-ფოსტა: s.nanobashvili@aiphysics.ge
                             sulkhan.nanobashvili@yahoo.com

მისამართი

ე. ანდრონიკაშვილის სახ.
ფიზიკის ინსტიტუტი
ს.ს.ი.პ.


მ. თამარაშვილის ქ. 6
0186 თბილისი
საქართველო


ტელ: +(995 32) 239 87 83
ფაქსი: +(995 32) 239 14 94
ელ-ფოსტა: aiphysics@aiphysics.geმდივანი

ნანა გერგაული

ტელ: +(995 32) 239 87 83