ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

პუბლიკაციები
უჯრედებისა და დნმ–ის
     ფიზიკა

   - პროგრამა და
           კვლევები

ბიოსისტემების სითბური
     თვისებები

   - პროგრამა და
           კვლევები

ნანონაწილაკების
     ურთიერთქმედება
     დნმ–თან

   - პროგრამა და
           კვლევები

ორგანიზმის დამცავი
     სისტემები

   - პროგრამა და
           კვლევები

   - კვლევები

          

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის
განყოფილება


განყოფილების გამგე
ჯამლეტ მონასელიძე, ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
     ტელ: +(995 32) 232 68 58
     ფაქსი: +(995 32) 239 14 94
     ელ-ფოსტა: j.monaselidze@aiphysics.ge
                             jamlet_monaselidze@yahoo.com

საფოსტო მისამართი
ე. ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის
ინსტიტუტი
0186 თბილისი, თამარაშვილის ქ. 6
განყოფილების მოკლე ისტორია.    კვლევების ძირითადი მიმართულებები.

მრავალი წლის განმავლობაში, ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება ჩართულია ცხოველების, ადამიანის, ფაგებისა და ბაქტერიების გენეტიკური აპარატის ისეთი დინამიკური, სტრუქტურული და ფუნქციონალური ცვლილებების შესწავლაში, რაც განპირობებულია სხვადასხვა ნივთიერებების ზემოქმედებით. ესენია მძიმე ლითონების იონები, კანცეროგენები, ტოქსიკური აგენტები, ბიორეგულატორები. ასევე ვსწავლობთ წყლის როლს ბიომაკრომოლეკულების სტაბილიზაციაში და სხვადასხვა წარმოშობის უჯრედების ფიზიკურ და ქიმიურ თვისებებს. მიღებული მონაცემები საშუალებას იძლევა განისაზღვროს გენეტიკური აპარატის სტაბილურობასთან და შესასწავლი უჯრედების სასიცოცხლო ფუნქციებთან დაკავშირებული აქამდე უცნობი ბუნების კანონები. ამ კანონების აღმოჩენაში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება იდეებს, ორიგინალურ ლაბორატორიულ აღჭურვილობასა და მეთოდებს, რომლებიც შეიქმნა ჩვენს განყოფილებაში, ევროპისა და შეერთებული შტატების წამყვან ცენტრებთან აქტიური თანამშრომლობით. 1964-1965 წლებში შეიქმნა პირველი მაღალმგრძნობიარე მიკროკალორიმეტრი ბიოპოლიმერების ხსნარების შესასწავლად (პ. პრივალოვი, ჯ. მონასელიძე). მისი მოდიფიცირებული მოდელები რთული ბიოლოგიური სისტემების (უჯრედების სუსპენზიის, მთლიანი ქსოვილის) შესასწავლად შეიქმნა 1970-2006 წლებში
(ჯ. მონასელიძე, ნ. ბაქრაძე, ე. კიზირია, გ. მაჯაგალაძე). განყოფილებაში ასევე შეიქმნა მოდიფიცირებული კაპილარული ელექტროფორეზი (ნ. წიბახაშვილი, ლ. მოსულიშვილი), მოდიფიცირებული ატომური სპექტრომეტრი (აშშ პატენტი 2003 წ., ა. რჩეულიშვილი) და ორი სახის of glow discharge ატომურ-ემისიური სპექტრომეტრი (ვ. ბრეგაძე). ჩვენს განყოფილებაში (2009 – 2011 წ.წ.) შეიქმნა ბიოჩიპების ახალი ტექნოლოგია, რომელიც იძლევა საშუალებას მოხდეს, როგორც ავადმყოფობის გამომწვევი ბაქტერიებისა და ვირუსების, ასევე ეკოლოგიურად არახელსაყრელი პირობების გამომწვევი მიკრო-
ორგანიზმების სწრაფი იდენტიფიკაცია (ნ. საპოჟნიკოვა, თ. ქართველიშვილი, ნ. ასათიანი).
განყოფილებაში 5 ჯგუფი მუშაობს მოლეკულური ბიოფიზიკის, მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოქიმიის სფეროში.
განყოფილების წევრები:

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლები:

ჯამლეტ მონასელიძე
ვასილ ბრეგაძე
ნელი საპოჟნიკოვა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები:

დავით ხაჩიძე
მარინა აბულაძე
ნინო ასათიანი
შოთა ბარბაქაძე
მაია გორგოშიძე
ალექსანდრე კილაძე
ევგენი კიზირია
ალექსანდრე
     რჩეულიშვილი

ვიქტორ სოხაძე
ქეთევან წაქაძე
თამარ ქართველიშვილი
ეთერი ღელაღუტაშვილი
მაია კილაძე

მეცნიერ თანამშრომლები:

ლერი ბარნოვი
ეთერი ღინტური
შოთა გოგიჩაიშვილი
ეთერი კირკესალი
ნანა კუჭავა
ეთერი ლომიძე
ემა ნამჩევაძე
ეკატერინე
     ქართველიშვილი

გენადი თვაური
ნანული ბაღდავაძე
ოლღა რჩეულიშვილი
ლალი ასანიშვილი

ინჟინრები:

ტარიელ სიმონიშვილი
ლეილა ტაბატაძე

ლაბორანტები:

ბელა ღოთვაძე
ზვიადი კუჭაძე
ლია ლეჟავა
თამარ გიორგაძე