ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
სიახლე
ფოტო ალბომი

საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის
სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობა

საბჭოს თავმჯდომარე

პროფ.გიორგი ხარაძე,    ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
                  საქ. მეც. ერ. აკ. ნამდვილი წევრი
ტელ: +(995 32) 239 46 19
ელ-ფოსტა: g.kharadze@aiphysics.ge
                        g_kharadze@yahoo.com

თავმჯდომარის მოადგილე

პროფ.ჯუანშერ ჩქარეული,    ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
ტელ: +(995 32) 239 87 83
ელ-ფოსტა: j.chkareuli@aiphysics.ge
                        g.chkareuli@gmail.com

საბჭოს წევრები

            
შუქურ აბრამიძე,   ფ.-მ. მეცნ. კანდ.
პროფ.ვაჟა ბერეჟიანი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
პროფ.მიხეილ ზვიადაძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
            ვახტანგ კვაჭაძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
            სოლომონ მიქელაძე,   ფ.-მ. მეცნ. კან.
            ჯამლეტ მონასელიძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
პროფ.სულხან ნანობაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
პროფ.ალექსანდრე ნერსესიანი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
            გიორგი როსტომაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. კან.
            ნელი საპოჟნიკოვა,   ფ.-მ. მეცნ. კან.
            ჯაბა ჩიღვინაძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
პროფ.ნოდარ ცინცაძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
                  საქ. მეც. ერ. აკ. ნამდვილი წევრი
            სევერიან წაქაძე,   ფ.-მ. მეცნ. კან.
პროფ.ნელი წიბახაშვილი,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
პროფ.გიორგი ჯაფარიძე,   ფ.-მ. მეცნ. დოქტ.
                  საქ. მეც. ერ. აკ. წევრ–კორესპონდენტისაბჭოს მდივანი

მედეა ჯანჯალია,   ფ.-მ. მეცნ. კან.

ტელ: +(995 32) 239 87 83
            +(995 95) 229 68 53
ელ-ფოსტა: m.janjalia@aiphysics.ge
                        medeadodo@yahoo.com