ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

საგანმანათლებლო თანამშრომლობა

  1. მემორანდუმი სამეცნიერო - აკადემიური თანამშრომლობის შესახებ ე. ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტსა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის
    (2006 - 2011)

  2. მემორანდუმი სამეცნიერო - აკადემიური თანამშრომლობის შესახებ ე. ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის
    (2007 - 2012)