ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
იურიდიული ცნობარი
"ღია მეცნიერება"
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

საგანმანათლებლო თანამშრომლობა

  1. მემორანდუმი სამეცნიერო - აკადემიური თანამშრომლობის შესახებ ე. ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტსა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის
    (2006 - 2011)

  2. მემორანდუმი სამეცნიერო - აკადემიური თანამშრომლობის შესახებ ე. ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის
    (2007 - 2012)