ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

პუბლიკაციები
კოსმოსური სხივების
     ფიზიკა


ATLAS კოლაბორაცია

CMS კოლაბორაცია

          

ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის
განყოფილება

ბოლოდროინდელი საგრანტო პროექტები

 1. კოსმოსური სხივების პირველადი შემადგენლობის თანამედროვე

  GNSF/ST06/4-075         (2006 - 2009)

  ხელმძღვანელი - მანანა სვანიძე


 2. ATLAS ექსპერიმენტის მგრძნობიარობა ახალი ფიზიკის მიმართ

  GNSF/07_129_4-200         (2007 - 2010)

  ხელმძღვანელი - ლეილა ჩიქოვანი


 3. სიმეტრიის მოდელები კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებულ თეორიებში:
  მათი წარმოშობა და სპონტანური დარღვევა


  GNSF/07_462_4-270         (2007 - 2010)

  ხელმძღვანელი - ჯუანშერ ჩქარეული


 4. სპონტანური ლორენცის დარღვევა სტანდარტულ მოდელში

  GNSF/09_ 169_ 4-270         (2009 - 2010)
  (საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის)

  ძირითადი შემსრულებელი - ზურაბ კეპულაძე


 5. იშვიათი პროცესების შესწავლა სტანდარტულ მოდელსა და მის ფარგლებს გარეთ ATLAS ექსპერიმენტში

  ISTC Project G-1458         (2008 - 2011)

  ხელმძღვანელი - ლეილა ჩიქოვანი