ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
მოკლე ისტორია
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     თანამშრომლობა

პუბლიკაციები
1) თეორიული პლაზმის
         ფიზიკის ლაბორატორია
2) ექსპერიმენტული პლაზმის
         ფიზიკის ლაბორატორია
3) გამოყენებითი პლაზმის
         ფიზიკის ლაბორატორია

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

მიმდინარე საგრანტო პროექტები

 1. სტრუქტურების ფორმირება და დიდმასშტაბიანი ველების გენერაცია გამოწვეული
  მაგნიტო-სითხური ბმებით ასტროფიზიკურ პლაზმებსა და სითხეებში


  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი     SRNSF (Georgia) FR/17_391    2016 - 2018

  ნ. შათაშვილი, ვ. ბერეჟიანი, ლ. პონიატოვსკი, ი.ჯოხაძე


 2. ნანოფხვნილების მისაღები პლაზმური რკალის რეაქტორი

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი     SRNSF (Georgia) AR-19-719    2019 -2023

  გ.გელაშვილი, დ.გელენიძე, დ.ჯიშიაშვილი, გ.გოგიაშვილი, მ.გელენიძე

ბოლოდროინდელი საგრანტო პროექტები


 1. დაბალი ხარისხის ნახშირის პლაზმური რკალით წვის მაღალეფექტური სისტემა

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი     SRNSF (Georgia) AR/9/6-140/16    2016 - 2018

  გ.გელაშვილი, დ.გელენიძე, მ.გელენიძე, ს.ნანობაშვილი, ი.ნანობაშვილი, გ.თავხელიძე


 2. დაკვანტვა და ნანო-სტრუქტურების აღგზნება ფერმის დამაგნიტებულ პლაზმაში

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი     SRNSF (Georgia) FR/101/6-140/13    2016 – 2018

  ნ.ცინცაძე, ქ.სიგუა


 3. დარტყმითი ტალღის დინამიკა ნეიტრალურ აირებსა და პლაზმაში

  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი     SRNSF (Georgia) FR/443/6-140/11    2012 - 2015

  ს.ნანობაშვილი, გ.გელაშვილი, ი.ნანობაშვილი, გ.როსტომაშვილი, გ.თავხელიძე, ო.ბერაია


 4. ენერგოეფექტური, ტექნიკურად მარტივი პლაზმური რკალის ღუმელი მართკუთხა
  მახასიათებლის მქონე კვების წყაროთი


  სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში     (STCU) პროექტი p549.    2012 - 2015

  გ.გელაშვილი, ს.ნანობაშვილი, ვ.კორთხონჯია, დ.გელენიძე


 5. ულტრაინტენსიური ელექტრომაგნიტური იმპულსით ზემკვრივი პლაზმის
  გუნდების "რელატივისტური" აჩქარება


  GNSF 09 269 4-140         2010 - 2012

  დ. გარუჩავა, დ. ცხაკაია, ქ. სიგუა


 6. დინებებისა და გრიგალური სტრუქტურების დინამიკა და გენერაცია
  მრავალკომპონენტიან პლაზმაში


  GNSF 09 305 4-140         2010 - 2012

  ნ. შათაშვილი, ვ. ბერეჟიანი, ნ. ცინცაძე, დ. ცხაკაია, ს. მიქელაძე


 7. ფაზური დისლოკაციის მქონე ელექტრომაგნიტური იმპულსების
  დინამიკა რელატივისტურ პლაზმაში


  GNSF 07 240 4-140         2008 - 2010

  ვ. ბერეჟიანი, დ. გარუჩავა, ნ. ცინცაძე, დ. ცხაკაია, ნ. შათაშვილი, ს. მიქელაძე


 8. მოკლე, მძლავრი ლაზერული იმპულსები ოპტიკურ და კომპოზიტურ უარყოფითი
  ინდექსის გარემოში.


  ISTC G-1366         2006 - 2009

  ვ. ბერეჟიანი, ნ. ცინცაძე, ნ. შათაშვილი, ს. მიქელაძე. მ.თაგვიაშვილი, ქ.სიგუა, ი.მურუსიძე


 9. მოწესრიგებილი სტრუქტურების ფორმირება და პლაზმური დინებების გენერირება მაგნიტურად ჩაჭერილ პლაზმაში

  GNSF 06-326-4-140 (# 69/07)         2006 - 2009

  ნ. შათაშვილი, ვ.ბერეჟიანი, ნ.ცინცაძე, დ.ცხაკაია, ს.ნანობაშვილი, გ.გელაშვილი, ი.ნანობაშვილი, გ.როსტომაშვილი, ნ.კერვალიშვილი, ს.მიქელაძე, დ.ცხაკაია


 10. დანადგართშორისო შედარების გზით ტოკამაკის პლაზმაში სატრანსპორტო ბარიერის ფორმირებასა და გაუმჯობესებული დაკავების რეჟიმის დამყარებაში ტურბულენტობისა და ელექტრული ველების როლის კვლევა

  INTAS OPEN Call 2005 06 1000008-8046         2006 - 2009

  ს.ნანობაშვილი, ი.ნანობაშვილი, გ.როსტომაშვილი, გ.გელაშვილი, მ.მდივნიშვილი


 11. დანადგართშორისო შედარების გზით ტოკამაკის პლაზმაში სატრანსპორტო ბარიერის ფორმირებასა და გაუმჯობესებული დაკავების რეჟიმის დამყარებაში მიკროტურბულენტობისა და ელექტრული ველების როლის ექსპერიმენტული და თეორიული კვლევა

  INTAS OPEN Call 2001 1B 2056         2002 - 2006

  ს.ნანობაშვილი, ი.ნანობაშვილი, გ.როსტომაშვილი, გ.გელაშვილი, მ.მდივნიშვილი


 12. არაწრფივი სტრუქტურების დინამიკა ნეიტრალურ აირებსა და პლაზმაში

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2.24.04. – 2.22.02.    1997 - 2005

  ს.ნანობაშვილი, ი.ნანობაშვილი, გ.როსტომაშვილი, გ.გელაშვილი, მ.მდივნიშვილი