პუბლიკაციები, 2000 წელი
Publications, 2000 Year
პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Stockel J., Hron M., Duran I., Dyabilin K., Horachek J., Jakubka K., Kryska L., Martines E., Nanobashvili S., Van Oost G., Tendler M., Zacek F.
"Plasma Polarization of the Separatix on the CASTOR Tokamak"
Proc. 27th EPS Conf. Contr. Fus. Pl. Phys., Budapest, ECA, 24B, 1032-1035, 2000.

Zacek F., Petrzilka V., Jakubka K., Klima R., Stockel J., Tskhakaya D., Kuhn S., Nanobashvili S.,
"Radial Variation of the Floating Potential in Front of the Lower Hybrid Grill of the CASTOR Tokamak"
Proc. 27th EPS Conf. Contr. Fus. Pl. Phys., Budapest, ECA, 24B, 1028-1031, 2000.

Plisek P., Zacek F., Nanobashvili S.
"Reflectometric Measurements of Radial Profile of Density Fluctuations in Tokamak CASTOR"
Czech. J. Phys., 50, Suppl. S3, 61-66, 2000.

Stockel J., Dyabilin K., Duran I., Horachek J., Hron M., Jakubka K., Kryska L., Nanobashvili S., Nanobashvili I., Tendler M., Van Oost G., Zacek F.
"Fluctuation Studies at Plasma Polarization on the CASTOR Tokamak"
J.Techn.Phys., 41, Special Issue, 49-56, 2000.

I.S. Nanobashvili
"Some Peculiarities of the Relativistic Electron-Positron Plasma Dynamics in the Pulsar Magnetosphere"
Pulsar Astronomy – 2000 and Beyond, ASP Conference Series,
M. Kramer, N. Wex and R. Wielebinski, eds., 202, 465 2000.

I.S. Nanobashvili
"Some Peculiarities of the Relativistic Electron-Positron Plasma Dynamics in the Pulsar Magnetosphere"
Pulsar Astronomy – 2000 and Beyond, ASP Conference Series,
M. Kramer, N. Wex and R. Wielebinski, eds., 202, 609 2000.

N.A. Kervalishvili
"Collisional nonlinear evolution of a cold nonneutral electron plasma"
Phys. Lett. A, Vol.270, No.3-4, pp.186-190, 2000.

პუბლიკაციები საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in Georgian Scientific Journals

N.A. Kervalishvili, V.P. Kortkhonjia, I.Murusidze, G.Suramlishvili.
"Transition mode of nonneutral electron gas-discharge plasma in crossed electric and magnetic fields"
J.Georgian Geophysical Society, Vol.5, pp.104-111, 2000.

N.A. Kervalishvili, J.I. Javakhishvili, G.N. Kervalishvili
"The l=1 diocotron instability of nonneutral electron plasma in magnetron geometry with thin cathode"
J.Georgian Geophysical Society, Vol.5B, pp.100-103, 2000.გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
შ.აბრამიძე, ნ.ქათამაძე, ზ.სარალიძე, ს.ფანცხავა.
„რესურს ამოწურული რეაქტორის ექსპლუატაციიდან გამოყვანის ხერხი“.
საქართველოს პატენტი GEP 2001 820. თბილისი, (2000).

Sh.P. Abramidze, N.M. Katamadze, G.G. Kiknadze, S.K. Saralidze.
“Decommissioning of the Research Reactor IRT-M and Problems Conected with Radioactive Waste”.
Conference on the Safety of Radioactive Waste Management. Cordoba, Spain 13-17 March 2000.
Contributed Papers, IAEA-CN-78/52, pp. 214-218 (2000).

Sh. Abramidze, N.Katamadze, D.Jikia, Z.Lomtadze, Vepkhvadze and other Authors of International Group.
Radiological Accident in Lilo. IAEA, Vienna, (2000).