პუბლიკაციები, 2015 წელი
Publications, 2015 Year
პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

G. Mikaberidze, V.I. Berezhiani
"Standing electromagnetic solitons in degenerate relativistic plasmas"
Physics Letters A, 379(42), 2730 (2015)

V.I. Berezhiani, N.L. Shatashvili, N.L. Tsintsadze
"Electromagnetic Solitons in Degenerate Relativistic Electron-Positron Plasma"
Physica Scripta, 90(6), 068005 (2015); ArXiv: 1402.3217

V.I. Berezhiani, N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan
"Beltrami-Bernoulli Equilibria in Plasmas with Degenerate Electrons"
Phys. Plasmas 22(2), 022902 (2015); ArXiv: 1412.6646

Z. Osmanov, V.I. Berezhiani, B. Belic
"Excitation of wake field around pulsars"
Proceedings of The Modern Physics of Compact Stars 2015 (MPCS2015). 30 September 2015 -
3 October 2015. Yerevan, Armenia. Online at http://pos.sissa.it/cgi-bin/reader/conf.cgi?confid=262,
id.15 (2015)

N.L. Tsintsadze, H.A. Shah, M.N.S. Qureshi, and M.N. Tagviashvili
"Properties of solitary acoustic waves in a quantized degenerate magnetoplasma with trapped electrons"
Phys. of Plasmas 22, 022303 (2015)ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals