პუბლიკაციები, 2016 წელი
Publications, 2016 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Gauge Symmetries Emerging from Extra Dimensions.
By J.L. Chkareuli, Z. Kepuladze.
[arXiv:1607.05919 [hep-th]].

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Gauge Mediation Models with Adjoint Messengers.
By Ilia Gogoladze, Azar Mustafayev, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1609.02124 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.94.075012.
Phys.Rev. D94 (2016) no.7, 075012.

Proton Decay.
By R. Brock, Ilia Gogoladze et al
Proceedings of Workshop on Fundamental Physics at the Intensity
Frontier(Rockville, MD, USA, 2011)

SU(6) GUT origin of the TeV-scale vectorlike particles associated with the
750 GeV diphoto resonance.

By Bhaskar Dutta, Yu Gao, Tathagata Ghosh, Ilia Gogoladze, Tianjun Li, Joel W. Walker.
[arXiv:1604.07838 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.94.036006.
Phys.Rev. D94 (2016) no.3, 036006.

Diphoton Excess in Consistent Supersymmetric SU(5) Models with Vector-like
Particles.

By Bhaskar Dutta, Yu Gao, Tathagata Ghosh, Ilia Gogoladze, Tianjun Li, Qaisar Shafi,
Joel W. Walker.
[arXiv:1601.00866 [hep-ph]].

Interpretation of the diphoton excess at CMS and ATLAS.
By Bhaskar Dutta, Yu Gao, Tathagata Ghosh, Ilia Gogoladze, Tianjun Li.
[arXiv:1512.05439 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.93.055032.
Phys.Rev. D93 (2016) no.5, 055032.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Information-Probabilistic Description of the Universe.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1504.06183 [physics.gen-ph]].
10.1007/s10773-016-3045-4.
Int.J.Theor.Phys. 55 (2016) no.9, 4185-4195.

Diffractions from the brane and GW150914.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili.
[arXiv:1604.02384 [hep-th]].
10.1209/0295-5075/114/50008.
EPL 114 (2016) no.5, 50008.

Octonionic geometry and conformal transformations.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1602.07979 [physics.gen-ph]].
10.1142/S0219887816500924.
Int.J.Geom.Meth.Mod.Phys. 13 (2016) no.07, 1650092.

Size of Shell Universe in Light of Fermi GBM Transient Associated
with GW150914.

By Merab Gogberashvili, Alexander Sakharov, Edward Sarkisyan-Grinbaum.
[arXiv:1602.06526 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2016.10.049.
Phys.Lett. B763 (2016) 397-400.

Standing Waves Braneworlds.
By Merab Gogberashvili, Irakli Mantidze, Otari Sakhelashvili, Tsotne Shengelia.
[arXiv:1602.00607 [hep-th]].
10.1142/S0218271816300196.
Int.J.Mod.Phys. D25 (2016) no.07, 1630019.

II. ATLAS / CMS კოლაბორაცია

II. ATLAS / CMS Collaboration

Luminosity determination in pp collisions at $\sqrt{s}$ = 8 TeV using the
ATLAS detector at the LHC.

By ATLAS Collaboration (Morad Aaboud et al.).
[arXiv:1608.03953 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-016-4466-1.
Eur.Phys.J. C76 (2016) no.12, 653.

Muon reconstruction performance of the ATLAS detector in proton–proton
collision data at $\sqrt{s}$ =13 TeV.

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1603.05598 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-016-4120-y.
Eur.Phys.J. C76 (2016) no.5, 292.

Performance of $b$-Jet Identification in the ATLAS Experiment.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1512.01094 [hep-ex]].
10.1088/1748-0221/11/04/P04008.
JINST 11 (2016) no.04, P04008.

Performance of pile-up mitigation techniques for jets in $pp$ collisions at
$\sqrt{s}=8$ TeV using the ATLAS detector..

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1510.03823 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-016-4395-z.
Eur.Phys.J. C76 (2016) no.11, 581.

Search for an additional, heavy Higgs boson in the $H\rightarrow ZZ$ decay channel
at $\sqrt{s} = 8\;\text{ TeV }$ in $pp$ collision data with the ATLAS detector.

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1507.05930 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-015-3820-z.
Eur.Phys.J. C77 (2017) 490.

Measurements of the Higgs boson production and decay rates and coupling
strengths using pp collision data at $\sqrt{s}=7$ and 8 TeV in the ATLAS experiment.

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1507.04548 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-015-3769-y.
Eur.Phys.J. C76 (2016) no.1, 6.

Measurements of the Higgs boson production and decay rates and constraints on its couplings from a combined ATLAS and CMS analysis of the LHC pp collision data at $ \sqrt{s}=7 $ and 8 TeV.
By ATLAS and CMS Collaborations (Georges Aad et al.). [arXiv:1606.02266 [hep-ex]].
10.1007/JHEP08(2016)045.
JHEP 1608 (2016) 045.

III. კოსმოსური სხივების ფიზიკა

III. Cosmic Ray Physics

About the possible signature of pion bose condensation contribution in the high energy cosmic ray nuclear interactions.
By T.T. Barnaveli, T.T. Barnaveli, A.P. Chubenko, N.A. Eristavi, N.M. Nesterova,
I.V. Khaldeeva.
[arXiv:1604.04152 [astro-ph.HE]], 2016

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

S.Nanobashvili, I. Nanobashvili, G.Gelashvili, G.Rostomashvili, G.Tavkhelidze, O.Bogar, M.Varavin, J.Zajac
"Properties of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent UHF Source"
presented in 29th Int. Conf. on Fusion Technology SOFT’29, Prague, 5-9 Septembere, 2016

J. Zajac, O. Bogár, M. Varavin, F. Žáček, S. Nanobashvili, A. Silva
"Upgrade of the reflectometry system on Compass tokamak by using the I/Q modulator"
presented in 29th Int. Conf. on Fusion Technology SOFT’29, Prague, 5-9 Septembere, 2016

O.Bogar, K.Mitosinkova, J.Urban, J.Havlicek, M.Aftanas, P.Bilkova, P.Bohm, J.Preinhaelter, M.Tomas, M.Varavin,
J.Varju, J.Zajac, S. Nanobashvili, V.Weinzettl
"EBW emission measurement during NBI heated discharge in the COMOASS tokamak"
43rd EPS Conference on Plasma Physics EPS’2016, p. P5.007, Leuven, Belgium, July 4-8, 2016

Nanobashvili I., Y. Xu, I. Shesterikov and F. Van Oost
"Influence of Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor on Plasma Turbulence in the TEXTOR Tokamak"
presented 27th Int. Conf. on Plasma Physics and Technology SPPT’27, Prague, 20-23 June, 2016.

V.I. Berezhiani, Z. Osmanov, B. Belic
"Excitation of wakefield around pulsars"
arXiv:1605.00905 (2016)

V.I. Berezhiani and N.L. Shatashvili
"Self-guiding of Electromagnetic Beams in Degenerate Relativistic Electron-Positron Plasma"
Phys. Plasmas. 23(10), 104502 (2016). ArXiv: 1610.02163

N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan and V.I. Berezhiani
"Mechanisms for Multi-Structures in Dense Degenerate Astrophysical Plasmas"
Astrophys. Space Sc. 361(2), 70 (2016). arXiv: 1512.05546

Ch. Rozina, N. L. Tsintsade, N. Maryam, and S. Komal
"Modulation and filamentation instability of ultrarelativistic electromagnetic waves in electron-positron-ion plasma"
Physics of Plasmas , 23, 10.1063/1.4968224 (2016)

Nodar L. Tsintsadze and Davit M. Alkhanishvili
"Quasilinear theory of quantum Fermi liquid"
Low Temperature Physics/Fizika Nizkikh Temperatur, 23, 1368-1371 (2016)

Ch. Rozina, N. L. Tsintsade, and M. Jamil
"Propagation of ultra-intense electromagnetic wave through electron-positron-ion plasma"
Physics of Plasmas , 23, 072303 (2016)

Zahida Ehsan, N. L. Tsintsadze, H. A. Shah, R. M. G. M. Trines, and Muhammad Imran
"New longitudinal mode and compression of pair ions in plasma"
Physics of Plasmas, 23, 062125. (2016)