პუბლიკაციები, 2018 წელი
Publications, 2018 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Emergent photons and gravitons.
By J.L. Chkareuli, J. Jejelava, Z. Kepuladze.
[arXiv:1811.09578 [physics.gen-ph]].
Bled Workshops Phys. 19 (2018) no.2, 74-89.

Lorentzian Goldstone modes shared among photons and gravitons.
By J.L. Chkareuli, J. Jejelava, Z. Kepuladze.
[arXiv:1709.02736 [hep-th]].
10.1140/epjc/s10052-018-5647-x.
Eur.Phys.J. C78 (2018) no.2, 156.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Three-loop neutrino masses via new massive gauge bosons from $E_6$ GUT.
By Bhaskar Dutta, Sumit Ghosh, Ilia Gogoladze, Tianjun Li.
[arXiv:1805.01866 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.98.055028.
Phys.Rev. D98 (2018) no.5, 055028.

Natural Higgs Inflation, Gauge Coupling Unification, and Neutrino Masses.
By Heng-Yu Chen, Ilia Gogoladze, Shan Hu, Tianjun Li, Lina Wu.
[arXiv:1805.00161 [hep-ph]].

Status Update on Selective SUSY GUT Inspired Models.
By Muhammad Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze.
[arXiv:1710.07842 [hep-ph]].

The Minimal GUT with Inflaton and Dark Matter Unification.
By Heng-Yu Chen, Ilia Gogoladze, Shan Hu, Tianjun Li, Lina Wu.
[arXiv:1703.07542 [hep-ph]].
10.1140/epjc/s10052-017-5496-z.
Eur.Phys.J. C78 (2018) no.1, 26.

Radiative Electroweak Symmetry Breaking in Standard Model Extensions.
By K.S. Babu, Ilia Gogoladze, S. Khan.
[arXiv:1612.05185 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.95.095013.
Phys.Rev. D95 (2017) no.9, 095013.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Cosmological Constant from the Entropy Balance Condition.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1807.06943 [physics.gen-ph]].
10.1155/2018/3702498.
Adv.High Energy Phys. 2018 (2018) 3702498.

Can Quantum Particles Cross a Horizon?
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1712.02637 [gr-qc]].

Hidden Conformal Symmetry of Sine-Gordon Braneworld Scenarios.
By G. Alencar, Merab Gogberashvili.
[arXiv:1707.04583 [hep-th]].

Black Hole Information Problem and Wave Bursts.
By Merab Gogberashvili, Lasha Pantskhava.
[arXiv:1608.04595 [physics.gen-ph]].
10.1007/s10773-018-3702-x.
Int.J.Theor.Phys. 57 (2018) no.6, 1763-1773.

Electroweak Phase Transitions in Einstein's Static Universe.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1702.08445 [gr-qc]].
10.1155/2018/4653202.
Adv.High Energy Phys. 2018 (2018) 4653202.

Supplying Dark Energy from Scalar Field Dark Matter.
By Merab Gogberashvili, Alexander S. Sakharov.
[arXiv:1702.05757 [astro-ph.CO]].
10.1142/S0218271818501006.
Int.J.Mod.Phys. D27 (2018) no.09, 1850100.

III. კოსმოსური სხივების ფიზიკა

III. Cosmic Ray Physics

About the physical nature of some peculiarities of the primary cosmic radiation nuclei and gamma quanta spectra.
By T.T. Barnaveli, N.A. Eristavi, I.V. Khaldeeva.
[arXiv:1812.08098 [astro-ph.HE]]. 2018

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Gela Gelashvili, David Gelenidze, Sulkhan Nanobashvili, Irakli Nanobashvili, George Tavkhelidze, Tsiuri Sitchinava.
"Plasma Arc Burner for Pulverized Coal Combustion"
World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Chemical
and Molecular Engineering. Vol:12,
No:6, 2018.

S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, G.Gelashvili, G.Gogiashvili, Z.Beria, L.Gakheladze, G.Rostomashvili,G.Tavkhelidze
"Turbulent Fluctuations of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent UHF Source"
45th EPS Conference on Plasma Physic, Prague, Czech Rep., 2 - 6 July 2018
ECA, Vol.42A, P5.1082, 2018, ISBN: 979-10-96389-08-7

I. Nanobashvili, G. Gelashvili, D. Gelenidze, S. Nanobashvili, G. Tavkhelidze, Ts. Sitchinava
"New Plasma Arc Furnace for Brown Coal Combustion"
45th EPS Conference on Plasma Physic, Prague, Czech Rep., 2 - 6 July 2018
ECA, Vol.42A, P2.3016, 2018, ISBN: 979-10-96389-08-7

G. Gelashvili, D. Gelenidze, S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, G. Tavkhelidze, T. Sitchinava
"Plasma Arc Burner for Pulverized Coal Combustion"
ICCTPE 2018: 20th International Conference on Combustion Technologies and Physical
Engineering. June 14-15, 2018, Vienna, Austria

M.Varavin, A.Varavin, D.Naydenkova, J.Zajac, F.Zacek, S.Nanobashvili, R.Panek, V.Weinzettl,
P.Bilkova, K.Kovarik, F.Jaulmes, M.Farnik, M.Imrisek, O.Bogar
"Study for the microwave reflectometer for high densities plasmas on COMPASS-U tokamak"
SOFT 2018: 30th Symposium on Fusion Technology, 16-21 September, 2018, Giardini Naxos, Sicily-Italy,
accepted for publication in Fusion Engineering and Design, 14.03.2019.

Z. Osmanov, V.I. Berezhiani.
"On the possibility of the Dyson spheres observable beyond the infrared spectrum"
International Journal of Astrobiology, 17(4), 356 (2018).

G.G. Bakhtadze, V.I. Berezhiani, Z. Osmanov
"3D study of centrifugal acceleration in isotropic photon fields"
arXiv: 1809.04419 (2018).

N. L. Tsintsadze, Ch. Rozina, R. Ruby, and L. N. Tsintsadze
"Jeans anisotropic instability"
Physics of Plasmas 25, 073705 (2018).