პუბლიკაციები, 2019 წელი
Publications, 2019 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

The SU(8) GUT with composite quarks and leptons.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1901.07428 [hep-ph]].
10.1016/j.nuclphysb.2019.02.009.
Nucl.Phys. B941 (2019) 425-457.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Gravitational Waves from Mirror World.
By Revaz Beradze, Merab Gogberashvili.
[arXiv:1905.02787 [gr-qc]].
10.3390/physics1010007.
MDPI Physics 1 (2019) no.1, 67-75, APS Physics 1 (2019) 67.

Geometry of the Non-Compact G(2).
By Merab Gogberashvili, Alexandre Gurchumelia.
[arXiv:1903.04888 [physics.gen-ph]].

LIGO Signals from the Mirror World.
By Revaz Beradze, Merab Gogberashvili.
[arXiv:1902.05425 [gr-qc]].
10.1093/mnras/stz1295.

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

M.Varavina, A.Varavin, D.Naydenkova, J.Zajac, F.Zacek, S. Nanobashvili, R.Panek,
V.Weinzettl, P.Bilkova, K.Kovarik, F.Jaulmes, M.Farnika, M.Imrisek, O.Bogara
"Study for the microwave interferometer for high densities plasmas on COMPASS-U tokamak"
Fusion Engineering and Design, 146, Part B, p.1858-1862, 2019.

Irakli Nanobashvili, G.Van Oost.
"Influence of Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor on Characteristics of
Intermittent Density Bursts in a Tokamak"
Submitted to Bulletin of MPEI, 2019.

M.Varavin, J.Zajac, S. Mizrakhy, P.Nesterov,V. Bezborodov, F.Jaulmes, M. Imrisek,
S. Nanobashvili, P.Bilkova, O.Bogar, M.Hron, R.Panek, V.Weinzettl, F.Zacek
"Preliminary design of quasioptic system for the interferometer for COMPASS-U tokamak"
presented in ECPD 2019, 3rrd European Conference on Plasma Diagnostics, 6-9 May 2019
Lisbon, Portugal, submitted to Journal of Instrumentation2019.

N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan, V.I. Berezhiani.
"On the Relaxed States in the Mixture of Degenerate and Non-Degenerate Hot Plasmas of Astrophysical Objects"
Astrophys. Space Sc. Submitted (2019).

R.M. Goshadze, V.I. Berezhiani, Z. Osmanov
"On the filamentation instability in degenerate relativistic plasmas"
Physics Letters A, 383, 1027 (2019).

E. Arshilava, M. Gogilashvili, V. Loladze, I. Jokhadze, B. Modrekiladze, N.L. Shatashvili, A.G. Tevzadze
"Hydrodynamic Jets from Protostellar Accretion Disks with Turbulent Viscosity"
Journal of High Energy Astrophysics, Submitted (2019).

R.M. Goshadze, V.I. Berezhiani, Z. Osmanov
"On the filamentation instability in degenerate relativistic plasmas"
Physics Letters A, 383, 1027 (2019)