ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევები
ბოლოდროინდელი
     გრანტები და პროექტები

პუბლიკაციები

          

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
პუბლიკაციები

1996 წელი
Z.K. Saralidze, Sh.P. Abramidze, N.M. Katamadze.
“The Problems Connected With The Removal of The Research Nuclear Reactor of TheInstitute of Physics Georgian Academy of Sciences From Exploitation”.
Proceedings of the Annual Meeting on Nuclear Technology ’96, Mannheim, 21-23 Mai 1996. Tagungsbericht Proceedings,
JSS № 0720-9207, p. 643-645 (1996).

1997 წელი
Z.K. Saralidze, Sh.P. Abramidze, N.M. Katamadze.
“Considerations on Long-Term Storage of Nuclear Fuel at the Research Nuclear Reactor of the Institute of Physics Georgian
Academy of Sciences”.
Proceedings of Russian International Conference on Nuclear Material Protection, Control and Accounting, March 9-14, 1997, Obninsk, Russia, pp. 76-81 (1997).

1998 წელი
Sh.P. Abramidze, N.M. Katamadze.
“The Radiological Accident in Tbilisi IAEA-TECDOC-1045. Safety of Radiation Sources and Security of Radioactive Materials”.
Contributed Papers, pp: 131-149. Conference Held in Dijon, France, 14-18, September (1998).

1999 წელი
Z.K. Saralidze, Sh.P. Abramidze, N.M. Katamadze.
“Conversion of Redundant Research Reactor into Low Power Facility”.
International Symposium on Research Reactor Utilitization Safety and Management. Lisbon, Portugal, 6-10 September 1999.
Book of Extended Synopses. IAEA – 360/44P, p.p. 185-186 (1999).

2000 წელი
შ.აბრამიძე, ნ.ქათამაძე, ზ.სარალიძე, ს.ფანცხავა.
„რესურს ამოწურული რეაქტორის ექსპლუატაციიდან გამოყვანის ხერხი“.
საქართველოს პატენტი GEP 2001 820. თბილისი, (2000).

Sh.P. Abramidze, N.M. Katamadze, G.G. Kiknadze, S.K. Saralidze.
“Decommissioning of the Research Reactor IRT-M and Problems Conected with Radioactive Waste”.
Conference on the Safety of Radioactive Waste Management. Cordoba, Spain 13-17 March 2000.
Contributed Papers, IAEA-CN-78/52, pp. 214-218 (2000).

Sh. Abramidze, N.Katamadze, D.Jikia, Z.Lomtadze, Vepkhvadze and other Authors of International Group.
Radiological Accident in Lilo. IAEA, Vienna, (2000).

2002 წელი
Sh.P. Abramidze, N.M. Katamadze, G.G. Kiknadze, Z.I. Rostomashvili, Z.K. Saralidze.
”The Possibility of Creating a New Low Power Nuclear Facility with Slightly Enriched Nuclear Fuel on the Basis of the Decommissioned IRT-M Reactor Intended for the Applied Purposes”.
Proc. of International Conference on Safe Decommissioning for Nuclear Activities: Assuring the Safe Termination of Practices Involving Radioactive Materials. Contributed Papers,. Berlin, Germany, 14-18 October 2002, p. 123-126 (2002).

2003 წელი
Sh. Abramidze, N. Katamadze, G. Kiknadze, G. Nabakhtiani, M. Razmadze, Z. Rostomashvili, Z. Saralidze.
“On the Decomissioned IRT-M Research Reactor in Georgia”.
IAEA International Conference in Santiago, Chile, 10-14 November, (2003).

2004 წელი
Sh. Abramidze, N. Katamadze, G. Kiknadze, G. Nabakhtiani, M. Razmadze, Z. Rostomashvili, Z. Saralidze.
“Estimation of Efficiency of Different Shielding Materials at Decommissioning of the Nuclear Reactor of the Institute of Physics Georgian Academy of Sciences”.
Bulletin of Georgian Academy of Sciences - "Moambe", 169, № 3, 626-630 (2004).

Sh. Abramidze, N. Katamadze, G. Kiknadze, G. Nabakhtiani, M. Razmadze, Z. Rostomashvili, Z. Saralidze.
“The Study of Temperature Regimes of Low-Power Nuclear Facility with Natural Circulation of Coolant”.
Georgian Academy of Sciences - "Moambe", 170, № 1, 65-68, (2004).

2005 წელი
Sh. Abramidze, N. Katamadze, G. Kiknadze, G. Nabakhtiani, M. Razmadze, Z. Rostomashvili, Z. Saralidze.
“Some Safety Problems of Low-Power Nuclear Facility to be Installed in the tank of Decommissioned IRT-M Reactor of the Institute of Physics, Georgian Academy of Sciences”.
Bulletin of the Georgian Academy of Sciences - "Moambe" 171, № 2, 264-267 (2005).

Sh. Abramidze, N. Katamadze, G. Kiknadze, G. Nabakhtiani, M. Razmadze, Z. Rostomashvili, Z. Saralidze.
“Estimation of the Consequences of Hypothetically Possible Maximum Accident on Low-power Facilities”.
Bulletin of the Georgian Academy of Sciences- "Moambe" 171, № 1, 188-191 (2005).

2006 წელი
Sh.Abramidze, G.Kiknadze, G.Nabakhtiani, M.Razmadze, Z.Rostomashvili.
“On Results of the Decomissioning of Georgian Nuclear Research Reactor IRT-M by Concreeting Method and its Conversation
into a New Low Power Nuclear Facility”.
IAEA-CN-100/76P, International Conference on Lessons Learned from Decommissioning of Nuclear Facilities and the Safe Termination of Nuclear Activities, Athens, Greece, 11 - 15 December (2006).

Sh. Abramidze and other Authors of the International Group.
“Storage of radioactive Vaste”.
Safety Standards, Safwty Guide, # WS-G-6.1, IAEA, Viena, (2006).

2008 წელი
G.Nabakhtaini, S.Kakushadze, Z.Rostomashvili, G.Kiknadze.
„The Problems of Nuclear Security in Georgia“.
Proc. of Internatioanl Conference on Illicit Trafficking: Collective Expierence and the Way Forward, Edinburgh, UK.
19-22 November 2007, ng Series, p.399-404, IAEA-2008. (2008).

2009 წელი
Sh. Abramidze, N. Katamadze, G. Kiknadze, G. Nabakhtiani, Z. Rostomashvili, Z. Saralidze.
“Decommissioning of the research nuclear reactor IRT-M of the E. Andronikashvili Institute of Physics and creation of a new low-power nuclear facility on its basis”.
Georgian Engineering News, № 3, 2009, pp. 53-58 (2009).

2010 წელი
J.B. Cliff, D.P. Frank, D.C. Gerlach, C.J. Gesh, W.W.Little, B.D.Reid, G.V.Tsiklauri (Pacific Northwest National Laboratory),
Sh. Abramidze, Z.Rostomashvili, G.Kiknadze, O. Dzhavakhishvili, G. Nabakhtiani (Andronikashvili Institute of Physics).
“Independet Verificationof Research Reactor Operation (Analysis of the Georgian IRT-M Reactor by the Isotope Ratio Method)”.
Presented at the 51st INMM Conference, July 11-15, 2010, Bulletin PNNL-SA-70508

2012 წელი
შ.აბრამიძე, ა.გიგინეიშვილი, ნ.ქათამაძე, გ.კიკნაძე, გ.ნაბახტიანი, მ.რაზმაძე, ზ.როსტომაშვილი.
“The Tasks Related to the Decommissioning of Georgian Nuclear Research Reactor”.
BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 6, no. 3, pp 49-54 (2012).

გ.გორდაძე, ა.გორდაძე, პ.იმნაძე, ც.კვირიკაშვილი, გ.კიკნაძე, ნ.ლობჟანიძე.
“დასავლეთ საქართველოს ნიადაგების მიკროელემენტების კონცენტრაციის განსაზღვრა და
მათი შედარებითი ანალიზი“.
Nano Studies, #5, გვ. 5-10 (2012).

2016 წელი
მ.რაზმაძე, გ.კიკნაძე, პ.იმნაძე, თ.გეწაძე, ც.კვირიკაშვილი, ზ.როსტომაშვილი, ო.ამბარდანიშვილი.
„სამანქანო რადიოაქტიური ნარჩენი ზეთების დენადობის შემცირება მათი გარემოში გაჟონვის ალბათობის მინიმიზაციის მიზნით“.
საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, #4,გვ. 108-112 (2016).

N.Kuchava, P.Imnadze.
“On Problem of Assessment of Cs-137 Radioactivity in Non-irradiated Moss Samples”.
Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences,Chemical Series, Volume 42, #1, 87- 91 (2016).

2017 წელი
მ.რაზმაძე, გ.კიკნაძე, პ.იმნაძე, თ.გეწაძე, ც.კვირიკაშვილი, ზ.როსტომაშვილი, ო.ამბარდანიშვილი.
„ნავთობისაგან დაბინძურებული წყლის ზედაპირის გასუფთავების მეთოდი და ტექნოლოგია“.
საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, #4, გვ. 53-58 (2017).

2018 წელი
A. Gongadze, L. Matchavariani, M. Avkopashvili, G. Avkopashvili.
“Accumulation and Distribution of Heavy Metals in Soils from the Exsplosions by Mining-Processiong Pli-Metallic Plant“.
Proc.18th International Multidiciplinary Scientific Geoconference SCEM18, 02.07-08.07.2018,
Albena, Bulgaria, V.18, 15-18, (2018).

მ.რაზმაძე, გ.კიკნაძე, პ.იმნაძე, თ.გეწაძე, ც.კვირიკაშვილი, ზ.როსტომაშვილი, ო.ამბარდანიშვილი.
„ნახერხით გამყარებული რადიოაქტიური სამანქანო ზეთის მდგრადობა წყლის მიმართ“.
საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, #3, გვ. 90-91, (2018).

2019 წელი
N.Kuchava, P.Imnadze, I.Nikolaishvili, L.Chkhartishvili.
“Case Study on Vertical Migration of Cs-137 Radionuclide in Soil of Two Resorts in Georgia after 31 Years from Chernobyl Accident”.
Journal of Pharmaceutical and Applied Chemistry An International Journal. 5, #2, pp. 81-84, (2019).

K. Kapanadze, A.Magalashvili, P.Imnadze.
“A Study of Distribution of Natural Radionuclides in Soils and Assessment of Exposure Hazards from Terrestrial Gamma-Radiation in the Region of Tsalka (Georgia)”.
European Chemical Bulletin. 8(8), pp. 274-281, (2019).

K.Kapanadze, A.Magalashvili, P.Imnadze.
“Distribution of Natural Radionuclides in the Soils and Assessment of Radiation Hazards in the Khrami Late Variscan Crystal Massif (Georgia)”.
Heliyon, (2019). Volume 5, Issue 3. Geochemistry,Geology, Geophysics, Ecology, Environmental Science.

M. Avkopashvili, A. Gongadze, L. Matchavariani, G. Avkopashvili, I. Avkopashvili.
„Soil, Water and Air Pollution by Manganese Industry in the Imereti Region, Georgia“.
Proc.19th Intarnational Multidiciplinary Scientific Geoconference SCEM18, 30.06-06.07.2019, Albena, Bulgaria, V.19, 417-424, (2019).