ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
ჯილდოები და გრანტები
პუბლიკაციები
კოსმოსური სხივების
     ფიზიკა


ATLAS კოლაბორაცია

CMS კოლაბორაცია

          

ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის
განყოფილება

ჯილდოები და გრანტები

I. საერთაშორისო ჯილდოები და გრანტები

 1. ლენინური პრემია ელემენტარულ ნაწილაკთა სტრიმერული კამერის გამოგონებისათვის
  (გ. ჩიქოვანი და ვ.როინიშვილი, 1970)

 2. დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების ფელოუშიპი (ჯ. ჩქარეული, 1993-1994)

 3. ISF Grant No. MXL-200 (ჯ. ჩქარეული, 1994)

 4. INTAS Grant No. 93-283 (ჯ. ჩქარეული, ა.კობახიძე, ი.გოგოლაძე, 1993-1995)

 5. INTAS Grant No. RFBR - 95-567 (ჯ. ჩქარეული, ა.კობახიძე, ი.გოგოლაძე, 1995-1996)

 6. INTAS Grant No. 96-155 (ჯ. ჩქარეული, ა.კობახიძე, ი.გოგოლაძე, 1996-1998)

 7. Royal Society Joint Project Grant (ჯ. ჩქარეული, 1999-2000)

 8. PPARC Grants No. PPA/V/S/2000/ and PPA/G/O/2000/, UK (ჯ. ჩქარეული, 2001-2003)

 9. GRDF Grant No. 3305, Georgian–US bilateral grant program (ჯ. ჩქარეული, 2003-2005)

 10. VolkswagenStiftung Grant I/84600 (ზ. კეპულაძე, 2010-2012)

II. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები

 1. პროექტი: "პირველადი კოსმოსური სხივების მიერ წარმოშობილი ფართე ატმოსფერული
  ღვარების შესწავლა თანამედროვე კომპლექსური აპარატურით" - GNSF/ST06/4-075
  (მ. სვანიძე, ნ. როინიშვილი, ა. ჯავრიშვილი, ი. ვერბეცკი, ა. იაშვილი, ლ. კაკაბაძე, 2006-2009)

 2. პროექტი: "სიმეტრიის მოდელები კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებულ
  თეორიებში: მათი წარმოშობა და სპონტანური დარღვევა" - 07_462_4-270
  (ჯ. ჩქარეული, ზ. თავართქილაძე, ი. გოგოლაძე, ზ. კეპულძე, ჯ. ჯეჯელავა, 2007-2010)

 3. პროექტი: "ლორენც სიმეტრიის დარღვევა სტანდარტულ მოდელში" - 2-4/12
  (ზ. კეპულაძე, 2010-2011)

 4. პროექტი: "ელემენტარულ ძალთა რეალისტური გაერთიანების ძიებაში სტანდარტული
  მოდელს მიღმა: ფიზიკური და ასტროფიზიკური შედეგები" - 31/89
  (ჯ. ჩქარეული, ზ. თავართქილაძე, ი. გოგოლაძე, ზ. კეპულძე, ჯ. ჯეჯელავა, 2012-2015)

 5. პროექტი: "კოსმოსური სხივების მცირე სადგურების ქსელის გაფართოვების მორიგი ეტაპი
  საქართველოში და ფართო ატმოსფერული ღვარების ინოვაციური მეთოდებით
  რეგისტრირების განვითარება” – DI/6/6-300/12
  (ი. იაშვილი, მ. სვანიძე, ი. ვერბეცკი, ა. იაშვილი, ლ. კაკაბაძე, ე. ცხადაძე, ა. ღონღაძე, 2012-2015)

 6. პროექტი: "Development and implementation of novel methods for the signal reconstruction and processing of
  ATLAS hadronic calorimeter in collaboration with ATLAS/TileCalorimeter group at LHC/CERN” - YS/64/6-200/13
  (ჯ. ჯეჯელავა, ა.მ. ჰენრიკესკორეია- 2013-2014)

 7. პროექტი: "სივრცე-დროის სიმეტრიები, ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკასა და
  კოსმოლოგიაში: ახალი ასპექტები და გამოყენებები" - DI/12/6-200/1
  (ჯ. ჩქარეული, ა. კობახიძე, ზ. თავართქილაძე, ზ. კეპულაძე, ჯ. ჯეჯელავა, 2013-2016)

 8. პროექტი: "”დამატებითი განზომილებები და სუპერსიმეტრია " - YS/50/6-100/13
  (ზ. კეპულაძე, 2014 )

 9. პროექტი: "Data Quality and Signal Reconstruction Algorithms study, in collaboration with
  ATLAS/Tile Calorimeter group at LHC/CERN " - YS/80/6-200/14
  (ჯ.ჯეჯელავა, ე. ვიჩოუ, 2014-2015)

 10. პროექტი: "Search for SuperSymmetry in proton-proton collisions produced at Large Hadron
  Collider (LHC/CERN), in collaboration with ATLAS group" - IG/49/1/16
  (ჯ.ჯეჯელავა, ჯ. უსაი 2016-2017)

 11. პროექტი: "მაღალგანზომილებიანი სივრცე დროის სიმეტრიების სპონტანური დარღვევა როგორც
  ელემენტარულ ნაწილაკთა წარმოშობილი ყალიბური თეორიების ბუნებრივი წყარო" - YS-2016-81
  (ზ. კეპულაძე, 2016-2019)