პუბლიკაციები, 1999 წელი
Publications, 1999 Year
პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Gakheladze L.R., Gelashvili G.V.,Mdivnishvili M.O., Nanobashvili I.S., Nanobashvili S.I., Rostomashvili G.I.
"Shock Wave Propagation in Gases underr Subatmpspheric Pressure"
Czech. J. Phys., 49, 993, 1999.

Nanobashvili S.I., Beria Z.R., Gakheladze L.R., Gelashvili G.V., Gogiashvili G.E., Mdivnishvili M.O., Nanobashvili I.S., Rostomashvili G.I.
"Target Plasma Formation by UHF Power"
Czech. J. Phys., 49, 999, 1999.

Zacek F., Klima R., Jakubka K., Plisek P., Nanobashvili S., Pavlo P., Preinhaelter J., Stockel J, Kryska L.
"Spectrum Broadening and Fluctuations of Lover Hybrid Waves Observed in the CASTOR Tokamak"
Res. Rep., Inst. of Pl. Phys. Cz.Ac.Sc., IPPCZ-362, 1-17, 1999.

Stockel J., Dyabilin K., Duran I., Horacek J., Hron M., Jakubka K., Kryska L., Nanobashvili S., Nanobashvili I., Tendler M., Van Oost G., Zacek F.
"Structure of Edge Turbulence at Plasma Polarization on the CASTOR Tokamak"
Proc. 26th EPS Conf. Contr. Fus. Pl.Phys., Maastricht, ECA, 23J, 1589-1592, 1999.

Zacek F., Klima R., Jakubka K., Plisek P., Nanobashvili S., Pavlo P., Preinhaelter J., Stockel J,Kryska L.
"Spectrum Broadening and Fluctuations of Lover Hybrid Waves Observed in the CASTOR Tokamak"
Plasma Phys. Control. Fusion, 41, 1221-1230, 1999.

Hron M., Duran I., Horacek J., Jakubka K., Kryska L., Stockel J., Zacek F., Dyabilin K., Nanobashvili S., Nanobashvili I., Tendler M.,Van Oost G.
"Edge Turbulence at Plasma Polarization on the CASTOR tokamak"
Czech. J. Phys., 49, Suppl. S3, 181-190, 1999.

G.Z. Machabeli, I.S. Nanobashvili, M. Tendler
"Possible Mechanism of the Magnetic Field Generation in Crab Nebula"
Proc. 26th EPS Conf. Contr. Fus. Pl.Phys., Maastricht, ECA, 23J, 945, 1999.

G.Z. Machabeli, I.S. Nanobashvili, M. Tendler
"On a Possible Mechanism of the Magnetic Field Generation in Crab Nebula"
Physica Scripta, 59, 12, 1999.

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
Z.K. Saralidze, Sh.P. Abramidze, N.M. Katamadze.
“Conversion of Redundant Research Reactor into Low Power Facility”.
International Symposium on Research Reactor Utilitization Safety and Management. Lisbon, Portugal, 6-10 September 1999.
Book of Extended Synopses. IAEA – 360/44P, p.p. 185-186 (1999).