პუბლიკაციები, 2018 წელი
Publications, 2018 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Emergent photons and gravitons.
By J.L. Chkareuli, J. Jejelava, Z. Kepuladze.
[arXiv:1811.09578 [physics.gen-ph]].
Bled Workshops Phys. 19 (2018) no.2, 74-89.

Lorentzian Goldstone modes shared among photons and gravitons.
By J.L. Chkareuli, J. Jejelava, Z. Kepuladze.
[arXiv:1709.02736 [hep-th]].
10.1140/epjc/s10052-018-5647-x.
Eur.Phys.J. C78 (2018) no.2, 156.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Three-loop neutrino masses via new massive gauge bosons from $E_6$ GUT.
By Bhaskar Dutta, Sumit Ghosh, Ilia Gogoladze, Tianjun Li.
[arXiv:1805.01866 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.98.055028.
Phys.Rev. D98 (2018) no.5, 055028.

Natural Higgs Inflation, Gauge Coupling Unification, and Neutrino Masses.
By Heng-Yu Chen, Ilia Gogoladze, Shan Hu, Tianjun Li, Lina Wu.
[arXiv:1805.00161 [hep-ph]].

Status Update on Selective SUSY GUT Inspired Models.
By Muhammad Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze.
[arXiv:1710.07842 [hep-ph]].

The Minimal GUT with Inflaton and Dark Matter Unification.
By Heng-Yu Chen, Ilia Gogoladze, Shan Hu, Tianjun Li, Lina Wu.
[arXiv:1703.07542 [hep-ph]].
10.1140/epjc/s10052-017-5496-z.
Eur.Phys.J. C78 (2018) no.1, 26.

Radiative Electroweak Symmetry Breaking in Standard Model Extensions.
By K.S. Babu, Ilia Gogoladze, S. Khan.
[arXiv:1612.05185 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.95.095013.
Phys.Rev. D95 (2017) no.9, 095013.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Cosmological Constant from the Entropy Balance Condition.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1807.06943 [physics.gen-ph]].
10.1155/2018/3702498.
Adv.High Energy Phys. 2018 (2018) 3702498.

Can Quantum Particles Cross a Horizon?
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1712.02637 [gr-qc]].

Hidden Conformal Symmetry of Sine-Gordon Braneworld Scenarios.
By G. Alencar, Merab Gogberashvili.
[arXiv:1707.04583 [hep-th]].

Black Hole Information Problem and Wave Bursts.
By Merab Gogberashvili, Lasha Pantskhava.
[arXiv:1608.04595 [physics.gen-ph]].
10.1007/s10773-018-3702-x.
Int.J.Theor.Phys. 57 (2018) no.6, 1763-1773.

Electroweak Phase Transitions in Einstein's Static Universe.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1702.08445 [gr-qc]].
10.1155/2018/4653202.
Adv.High Energy Phys. 2018 (2018) 4653202.

Supplying Dark Energy from Scalar Field Dark Matter.
By Merab Gogberashvili, Alexander S. Sakharov.
[arXiv:1702.05757 [astro-ph.CO]].
10.1142/S0218271818501006.
Int.J.Mod.Phys. D27 (2018) no.09, 1850100.

III. კოსმოსური სხივების ფიზიკა

III. Cosmic Ray Physics

About the physical nature of some peculiarities of the primary cosmic radiation nuclei and gamma quanta spectra.
By T.T. Barnaveli, N.A. Eristavi, I.V. Khaldeeva.
[arXiv:1812.08098 [astro-ph.HE]]. 2018

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Gela Gelashvili, David Gelenidze, Sulkhan Nanobashvili, Irakli Nanobashvili, George Tavkhelidze, Tsiuri Sitchinava.
"Plasma Arc Burner for Pulverized Coal Combustion"
World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Chemical
and Molecular Engineering. Vol:12,
No:6, 2018.

S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, G.Gelashvili, G.Gogiashvili, Z.Beria, L.Gakheladze, G.Rostomashvili,G.Tavkhelidze
"Turbulent Fluctuations of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent UHF Source"
45th EPS Conference on Plasma Physic, Prague, Czech Rep., 2 - 6 July 2018
ECA, Vol.42A, P5.1082, 2018, ISBN: 979-10-96389-08-7

I. Nanobashvili, G. Gelashvili, D. Gelenidze, S. Nanobashvili, G. Tavkhelidze, Ts. Sitchinava
"New Plasma Arc Furnace for Brown Coal Combustion"
45th EPS Conference on Plasma Physic, Prague, Czech Rep., 2 - 6 July 2018
ECA, Vol.42A, P2.3016, 2018, ISBN: 979-10-96389-08-7

G. Gelashvili, D. Gelenidze, S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, G. Tavkhelidze, T. Sitchinava
"Plasma Arc Burner for Pulverized Coal Combustion"
ICCTPE 2018: 20th International Conference on Combustion Technologies and Physical
Engineering. June 14-15, 2018, Vienna, Austria

M.Varavin, A.Varavin, D.Naydenkova, J.Zajac, F.Zacek, S.Nanobashvili, R.Panek, V.Weinzettl,
P.Bilkova, K.Kovarik, F.Jaulmes, M.Farnik, M.Imrisek, O.Bogar
"Study for the microwave reflectometer for high densities plasmas on COMPASS-U tokamak"
SOFT 2018: 30th Symposium on Fusion Technology, 16-21 September, 2018, Giardini Naxos, Sicily-Italy,
accepted for publication in Fusion Engineering and Design, 14.03.2019.

Z. Osmanov, V.I. Berezhiani.
"On the possibility of the Dyson spheres observable beyond the infrared spectrum"
International Journal of Astrobiology, 17(4), 356 (2018).

G.G. Bakhtadze, V.I. Berezhiani, Z. Osmanov
"3D study of centrifugal acceleration in isotropic photon fields"
arXiv: 1809.04419 (2018).

N. L. Tsintsadze, Ch. Rozina, R. Ruby, and L. N. Tsintsadze
"Jeans anisotropic instability"
Physics of Plasmas 25, 073705 (2018).კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა
Condensed Matter Physics

ციფრული კოდის (DOI) მქონე პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications with Digital Code (DOI) in International Scientific Journals

R. Yadav, S. Rachel, L. Hozoi, J. van den Brink, G. Jackeli.
Strain- and pressure-tuned magnetic interactions in honeycomb Kitaev materials.
Phys. Rev. B 98, 121107(R) (2018).
10.1103/PhysRevB.98.121107.

V.K.Kvatchadze, V.T.Gritsyna, M.Abramishvili, G.G.Dekanozishvili, M.V.Galustashvili, V.M. Tavkhelidze.
On the possibility of using magnesium oxide for selective detection of fast neutrons.
Radiation Effects and Defects in Solids 173 (3-4) 223-231 (2018).
10.1080/10420150.2018.1424849.

B.Godibadze, A.Dgebuadze, E.Chagelishvili, G.Mamniashvili, A. Peikrishvili.
Consolidation and Investigation of Nanostructural W-Cu / W-Y Cylindrical Billets.
IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 987, 012027 (2018).
10.1088/1742-6596/987/1/012027.

S.Khubulava, N.Chichiveishvili, N.Khodeli, G.Phichkhaia, G.Mamniashvili.
Preparation of Selenium Nanoparticles with Mechano-sonochemical Methods.
Asian Journal of Pharmaceutics 12, S619- S624, (2018).


Z. Guguchia, A. Kerelsky, D. Edelberg, S. Banerjee, F. von Rohr, D. Scullion, M. Augustin, M. Scully, D. A. Rhodes,
Z. Shermadini, H. Luetkens, A. Shengelaya, C. Baines, E. Morenzoni, A. Amato, J. C. Hone, R. Khasanov, S. J. L. Billinge,
E. Santos, A. N. Pasupathy, Y. J. Uemura.
Magnetism in semiconducting molybdenum dichalcogenides.
Science Advances 4, 3672 (2018).

სხვა პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Other Publications in International Scientific Journals

A. Smerald, G. Jackeli.
"Strain- and pressure-tuned magnetic interactions in honeycomb Kitaev materials."
arXiv:1802.01051, (2018).

W. H. Appelt, A. Östlin, I. Leonov, M. Sekania, D. Vollhardt, L. Chioncel.
"Lattice dynamics of palladium in the presence of electronic correlations."
arXiv:1812.01507, (2018).

G.I.Japaridze, A.A.Nersesyan.
"Ground-state phases and quantum criticality of a one-dimensional Peierls model with spin-dependent sign-alternating potentials."
arXiv:1811.05839v1, (2018).

T.Gegechkori, G.Mamniashvili, A.Peikrishvili, V.Peikrishvili, B.Godibadze.
"On the Nature of Superconducting Precursors in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O Compositions Fabricated by Hot Shock Wave
Consolidation Technology."
Eng. Technol. Appl. Sci. Res. V. 8, pp. 2374-2478, (2018).

J.Chigvinadze, S.Ashimov, G.Mamniashvili, G.Donadze, A.Peikrishvili, B. Godibadze.
"On the Nature of Superconducting Precursors in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O Compositions Fabricated by Hot Shock Wave
Consolidation Technology."
Eng. Technol. Appl. Sci. Res. V. 8, pp. 3032-3037, (2018).

A.Jishiashvili, Z.Shiolashvili, N. Makhatadze, D.Jishiashvili, D.Kanchavelia, D. Sukhanova.
"SYNTHESIS OF INDIUM PHOSPHIDE / ZINC PHOSPHATE CORE-SHELL NANOWIRES."
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 13, pp. 535 – 542, (2018).

D. Jishiashvili, A. Chirakadze, Z. Shiolashvili, N. Makhatadze, A. Jishiashvili, D. Kanchaveli, D. Sukhanov, V. Gobronidze.
""
Journal of Low Dimensional Systems, v. 2 (1),pp.23-27, (2018).

A. Chirakadze, D. Jishiashvili, Z. Buachidze, K. Gorgadze, Z. ShiolashvilI,A. Jishiashvili, N. Mitagvaria, I. Lazrishvili.
"New approaches to development of new nanomaterials for magnetichyperthermia of cancer cells and prospectives of combined treatment of cancer in Georgia."
Journal of Low Dimensional Systems, v. 2 (1), pp. 8-22, (2018).

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Jamlet Monaselidze, Teimuraz Lezhava, Maya Gorgoshidze, Tinatin Jokhadze, Shorena Sharia, Maya Kiladze
and Eteri Lomidze
"DSC as a Tool for Measuring the Thermodynamic Stability of Total Chromatin in Ductal Carcinoma Lymphocytes."
2018, Book: Differential Scanning Calorimetry: Basics and Applications, Publisher: Nova Science Publishers, Editors: Amy Woods and Lila Chavez, Chapter 3, pp. 79-104, ISBN: 978-1-53613-335-6
https://novapublishers.com/shop/differential-scanning-calorimetry-basics-and-applications

Teimuraz Lezhava, Tamar Buadze, Tinatin Jokhadze, Jamlet Monaselidze, Maia Gaiozishvili, Ketevan Rubanovi, Nana Kiria
"Normalization of Epigenetic Change in the Genome by Peptide Bioregulator (Ala–Glu–Asp–Gly) in Pulmonary Tuberculosis."
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 2018, pp. 1-9, PMID:28252435
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10989-018-9699-4

A. A. Al-Humam, V. Zinkevich, N. Sapojnikova, T. Kartvelishvili, N. Asatiani
"Biochips and rapid methods for detecting organisms involved in microbially influenced corrosion (MIC)"
2018,
http://www.freepatentsonline.com/20180298429.pdf

Nino Asatiani, Tamar Kartvelishvili, Nelly Sapojnikova, Marina Abuladze, Lali Asanishvili, Mariam Osepashvili
"Effect of the Simultaneous Action of Zinc and Chromium on Arthrobacter spp."
Water, Air and Soil Pollution 229, 395 2018,
https://https://doi.org/10.1007/s11270-018-4046-0


გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
A. Gongadze, L. Matchavariani, M. Avkopashvili, G. Avkopashvili.
“Accumulation and Distribution of Heavy Metals in Soils from the Exsplosions by Mining-Processiong Pli-Metallic Plant“.
Proc.18th International Multidiciplinary Scientific Geoconference SCEM18, 02.07-08.07.2018,
Albena, Bulgaria, V.18, 15-18, (2018).

მ.რაზმაძე, გ.კიკნაძე, პ.იმნაძე, თ.გეწაძე, ც.კვირიკაშვილი, ზ.როსტომაშვილი, ო.ამბარდანიშვილი.
„ნახერხით გამყარებული რადიოაქტიური სამანქანო ზეთის მდგრადობა წყლის მიმართ“.
საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, #3, გვ. 90-91, (2018).