პუბლიკაციები, 2020 წელი
Publications, 2020 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

ციფრული კოდის (DOI) მქონე პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications with Digital Code (DOI) in International Scientific Journals

J.L. Chkareuli,Z. Kepuladze.
"On the lightlike Lorentz violation."
Physics Letters, B 810 (2020) 135625. Elsevier Amsterdam, 15.
10.1016/j.physletb.2020.135625.

R. Beradze, M.Gogberashvili, A. Sakharov.
"Binary neutron star mergers with missing electromagnetic counterparts as manifestations of mirror world."
Physics Letters B 804 (2020) 135402.ElsevierAmsterdam. 10p.
10.1016/j.physletb.2020.135402.

G. Alencar, M. Gogberashvili.
"Hidden conformal symmetry of smooth braneworld scenarios."
Modern Physics Letters A 35, (2020) 2050039 World Scientific Singapore. 15p.
10.1142/S021773232050039X.

Heng-Yu Chen,Ilia Gogoladze,Shan Hu,Tianjun Li,Lina Wu.
"Natural Higgs inflation, gauge coupling unification, and neutrino masses."
International Journal of Modern Physics A Vol. 35, No. 21, 2050117 (2020) World ScientificSingapore, 20p.
10.1142/S0217751X20501171.

P. Homola, M. Svanidze et al.
(CREDO Collaboration), Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory. Symmetry (2020) 12(11), MDPI Basel, 55 p.
10.3390/sym12111835.

A.Gongadze, J. Jejelava, E. Tskhadadze et al.
(ATLAS Collaboration)
სტატიები შეიძლება ინახოს საერთაშორისო მაღალი ენერგიების საიტზე:
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=f+a+gongadze+and+jejelava+and+tskhadadze+and+date+2020.

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

ციფრული კოდის (DOI) მქონე პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications with Digital Code (DOI) in International Scientific Journals

Z. Osmanov, Z.Yoshida, and V.I. Berezhiani.
"Synchrotron emission from the depth of pulsar magnetospheres."
Astrophysics and Space Science 365, 62, (2020). Springer, 7p.
10.1007/s10509-020-03777-7.

V.I. Berezhiani and Z.Osmanov.
"Electromagnetic vortex soliton in the magnetospheres of siper-Eddingtom AGN."
EPL (Europhyics Letters) 131, 45001 (2020). IOP, 5p.
10.1209/0295-5075/131/45001.

N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan, V.I. Berezhiani.
"Nonlinear Coupling of Electromagnetic and Electron Acoustic Waves in Multi-Species Degenerate Astrophysical Plasma."
AIP, 7p. (2020).
10.1063/1.5135959.

K. Kotorashvili, N. Revazashvili, N.L. Shatashvili.
"Dynamical Fast Flow Generation/Acceleration in Degenerate Two-Fluid Plasmas of Astrophysical Objects."
Astrophysics and Space Science. 365 (11), 1-11, (2020). SPRINGER, 11p.
10.1007/s10509-020-03871-w.

Ch.Rozina, P.Maryam, N.L. Tsintsadze.
"Novel features of magnetization in weakly ionized neutron star."
PhysicaScripta 96, 015604 (2020). IOP Publishing, 9p.
10.1088/1402-4896/abc6da.

R. Ruby, Ch. Rozina, N.L. Tsintsadze, Z. Iqbal.
"Gravitating–radiativemagnetohydrodynamic surface waves."
Journal of Plasma Physics 86, 905860406, (2020). ). AIP 9p.
10.1017/S0022377820000720.

Ch. Rozina, N.L. Tsintsadze, L.N. Tsintsadze.
"Magnetic field quantization in pulsars."
Journal of Plasma Physics 86, 905860211 (2020). AIP 8p.
10.1017/S0022377820000252.

L.N. Tsintsadze, G.M. Peradze, N.L. Tsintsadze.
"Landau–Kelly representation of statistical thermodynamics of a quantum plasma and electron emission from metals."
Journal of Plasma Physics 86, 905860309 (2020). AIP 6p.
110.1017/S0022377820000409.

L.Z. Kahlon, I. Javaid, T.D. Kaladze.
"Formation of Nonlinear Solitary Vortical Structures by Drift and Ion-Acoustic Waves in Electron-Positron-Ion Plasmas."
Brazilian Journal of Physics 50, 291 (2020). Springer US 6p.
10.1007/s10509-020-03777-7.

Hafeez Ur-Rehman, ShahzadMahmood, Tamaz D. Kaladze.
"Nonlinear periodic coupled Alfvén and ion-acoustic wave structures in plasmas."
PhysicaScripta 8/95, 085601 (2020). IOP Publishing, 9p.
10.1088/1402-4896/ab986a.

I.S.Nanobashvili, G. Van Oost.
"Influence of Electrod Biasing and Dynamic Ergodic Diver-tor on Characteristics of Intermittent Density Burst in a Tokamak."
. Bulletin of MPEI , N3, p.17-24, (2020). Moscow, RF, 8p.
10.24160/1993-6982-2020-3-17-24.

Irma Tikanadze, Manoni Kurtanidze, Marina Rukhadze, Ketevan Nanobashvili, PolinaToidze, George Bezarashvili
and Ketevan Sigua.
"Structure of Mixed Reverse Microemulsions Based on Sodium Bis (2‐Ethylhexyl) Sulfosuccinate and Sodium Cholate."
Journal of Surfactants and Detergents, Vol. 23, Issue2, March (2020). Publisher: WILEY , 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774, ISSN / eISSN:1097-3958 / 1558-9293, Pages 339-346.
10.1002/jsde.12381.

Manoni Kurtanidze, Natia Mzareulishvili, Marina Rukhadzea, Maka Alexishvili, George Bezarashvili and Ketevan Sigua.
"Study of structure of water droplets of nonionic polyoxyethylene (4) lauryl ether reverse micelles in the presence of
sodium cholate."
Tenside Surfactants Detergents, (2020). March, vol. 57, Issue 2, Publisher:CARL HANSER VERLAG , KOLBERGERSTRASSE 22,
POSTFACH 86 04 20, MUNICH, GERMANY, D-81679 ISSN / eISSN: Pages 146-153. 0932-3414.
10.3139/113.110673.

სხვა შრომები

Other Publications

Varavin, S. Mizrakhy, D. Naydenkova, P. Bilkova, V. Weinzettl, M. Varavin, J. Zajac, F. Zacek, G. Zadvitskiy, M. Tomas, M. Kral,
S. Nanobashvili, A. Havranek, M. Hron , F. Jaulmes.
"Conceptual design of microwave interferometric system for high densities on the COMPASS-U tokamak."
presented on 31st Simposium on Fusion Technology (SOFT 2020), 20-25 September 2020, Virtual Edition,2020.

T. Kaladze, O. Özcan, A. Yeşil, L. Tsamalashvili, D. Kaladze, M. Inc, S. Sağir, K. Kurt.
"Generation of electromagnetic Rossby-Khantadze zonal flow under the action of mean shear flow in the Earths ionosphere."
International Conference on Advanced Materials Science & Engineering and High Tech Device Applications,
(ICMATSE2020, October 02-04, (2020), Ankara/Turkey), Book of Abstracts, pp.242-243.

T. Kaladze, O. Özcan, A. Yeşil, L. Tsamalashvili, D. Kaladze, M. Inc, S. Sağir, K. Kurt.
"Generation of electromagnetic Rossby-Khantadze zonal flow under the action of mean shear flow in the Earths ionosphere."
The 10th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition (APMAS2020, October 14-20,
2020, Liberty Hotels Lykia, Oludeniz – Turkey), Book of Abstracts, p.27


კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა
Condensed Matter Physics

ციფრული კოდის (DOI) მქონე პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications with Digital Code (DOI) in International Scientific Journals

A.A. Nersesyan.
"Phase diagram of an interacting staggered Su-Schrieffer-Heeger two-chain ladder close to a quantum critical point."
Phys. Rev. B 102, 045108 (2020). American Physical Society,15p.
10.1103/PhysRevB.102.045108.

G. L. Rossini, D. C. Cabra and G. I. Japaridze.
"Long-range alternating spin current order in a quantum wire with modulated spin-orbit interactions."
Physical Review B 102.014441 (2020). American Physical Society, 6p.
10.1103/PhysRevB.102.014441.

F. KhastehdelFumani, B.Beradze, S. Nemati, S. Mahdavifar, G. I. Japaridze.
"Quantum correlations in the spin-1/2 Heisenberg XXZ chain with modulated Dzyaloshinskii-Moriya interaction."
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 518, 167411 (2020). Netherland, Elsevier, 10p.
10.1016/j.jmmm.2020.167411.

G. Khazaradze, P. Thakuria, D. Daraselia, D. Japaridze, M. Angst, A. Shengelaya.
"Magnetic and magnetoelectric properties of Y-type Ba0.6Sr1.4Zn2Fe12O22 hexaferrite single crystal."
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 498, (2020). 166177. Netherland, Elsevier, 5p.
10.1016j.jmmm.2019.166177.

A. Shengelaya, F. La Mattina, K. Conder.
"Unconventional Transport Properties of Reduced. Tungsten Oxide WO2.9."
Condensed Matter, Volume 5, (2020). 63, Switzerland, MDPI, 9p.
10.3390/condmat5040063.

T.Gavasheli, G.Mamniashvili, T.Gegechkori, Z.Shermadini, T.Zedginidze, T.Petriashvili, M.Janjalia.
"Investigation of the pinning and mobility of domain walls in cobalt micro- and nanowires by the nuclear spin echo method
under the additional influence of a magnetic video pulse."
ISSN: 0304-8853, Magn. Magn. Mater. Vol. 500. (2020). Netherlands, Elsevier Science Publishing Company, Inc, 5p.
10.1016/j.jmmm.2019.166310.

G.I.Маmniashvili, D.I.Gventsadze, L.N.Rukhadze, L.A.Maisuradze.
"Fabrication of polymer magnetic nanocomposites containing carbon nanoparticles doped with cobalt nanoclusters and study
their conductivity, self-healing and adhesion properties."
ISSN: 2160-6919. World Journal of Condensed Matter Physics, Vol.10, No.3.(2020). Taiwan,
Editor in Chief Dr.Wen-Jeng Hsueh,16p.
110.1103/10.4236/wjcmp.2020.103008.

Zviadi Mestvirishvili, Vakhtang Kvatchadze, Irakli Bairamashvili,Nikoloz Jalabadze, Tornike Mestvirishvili.
"Development of the method of production of the ultrafine macrohomogeneous composite powder."
Journal Materials Science and Technology 36 (6) (2020). Taylor & Francis 327-333.
10.1080/02670836.2019.1705046.

B.R.Jovanić, V.Kvatchadze,B.Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać.
"The 2E→4A2 line fluorescence lifetime of V2+ in MgO up to 10GPa."
Journal of Luminescence 224, August (2020). 117307. Netherland, Elsevier.Journal of Luminescence 224, August 2020, 117307,2-5..
10.1016/j.jlumin.2020.117307.

Zaur Berishvili, Marina Kipiani, Irakli Kordzakhia, Guram Dekanozishvili.
"An Innovative Method for the Synthesis of Monodisperse ZnO Nanoparticles for Biomedical Application."
International Journal of New Technology and Research 6 (8), (2020). Nextgen Research Publication 16-20.
10.31871/IJNTR.6.8.25.

W. H. Appelt, A. Östlin, I. Di Marco, I. Leonov, M. Sekania, D. Vollhardt, and L. Chioncel.
"Lattice dynamics of palladium in the presence of electronic correlations."
PHYSICAL REVIEW B covering condensed matter and materials physics. Phys. Rev. B 101, 075120 – Published 18 February
(2020). American Physical Society, Washington, 9p.
10.1103/PhysRevB.101.075120.

J. Chigvinadze, S. Ashimov,A. Dolbin, G.Mamniashvili.
"Unusual magnetic phenomena in dynamic torsion studies of fullerene Rb3C60."
Low Temperature Physics 46, 195 (2020). Fiz. Nizk. Temp. 46, 241–253 (February 2020),
კიევი, უკრაინა, დაბალი ტემპერატურების ფიზიკა. 13p.
10.1063/10.0000541.

G.Lamura, Ifeanyi J Onuorah, P.Bonfà, S.Sanna, Z. Shermadini, R. Khasanov, J-C Orain, C. Baines, F. Gastaldo, M.Giovannini,
I. Čurlík,A.Dzubinska, G.Pristas, M. Reiffers, A. Martinelli, C. Ritter, B. Joseph, E. Bauer, R. De Renzi, T.Shiroka.
"Pressure-induced antiferromagnetic dome in the heavy-fermion system."
Phys. Rev. B 101, 054410 – Published 6 February (2020). USA, PRB, 14p.
10.1103/PhysRevB.101.054410.

სხვა პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Other Publications in International Scientific Journals

М.В. Галусташвили, Д.Г. Дриаев, А.А. Иашвили,В.Г. Квачадзе,В.М. Тавхелидзе.
"Влияние импульса электрического поля на электромеханический эффект в кристаллах LiF."
ISSN1987-8826.Nano Studies 20, (2020)., ნეკერი, თბილისი, 4ст.

T.Gavasheli, G.Mamniashvili, T.Gegechkori, T.Zedginidze, T.Petriashvili, G.Ghvedashvili, A.Peikrishvili, B.Godibadze, A.Maisuradze.
IEEE XXVth International Seminar/Workshop Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory
(DIPED-2020), Proceedings. ISBN 978-1-7281-9694-7. Tbilisi, Georgia, 4p.

Irma Giorgadze, Giorgi Nabakhtiani, Ketevan Kotetishvili, Lia Chelidze.
"Site Selection for Radioactive Waste Management Facilities in Georgia."
ISSN 2517-9454. Advances in Ecological and Environmental Research.
Vol. 5, Issue 10 pp. 276-283. Science Signpost Publishing USA, 8p.

M.M.Nadareishvili, G.Mamniashvili, D.Jishiashvili, G.Abramishvili, C.Ramana, J.Ramsden.
"Investigation of the visible light-sensitive ZnO photocatalytic thin films."
ISSN: 2241-4487.Eng. Technol. Appl. Sci. Res.Vol.10, No. 2 Greece, Editor in Chief Dr. D. Pylarinos, 4p.

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

ციფრული კოდის (DOI) მქონე პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications with Digital Code (DOI) in International Scientific Journals

Jamlet Monaselidze, Liana Kikalishvili, Manana Ramishvili, Maya Gorgoshidze, Maya Kiladze.
"Thermostability of rat sarcoma M1 procollagen solutions, procollagen fibers and whole tissues."
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, V. 142, 1561–1565 [HIF – 2,731]. Springer, საერთაშორისო, 5p.
10.1007/s10973-020-09332-4.

T. Lezhava, T Buadze, J Monaselidze, T Jokhadze, N Sigua, N Jangulashvili, M Gaiozishvili, M Koridze, N Zosidze, M Rukhadze.
"Epigenetic Changes of Activity of the Ribosomal Cistrons of Human Acrocentric Chromatids in Fetuses,
Middle-aged (22–45 years) and Old Individuals (80–106 years)."
Cytology and Genetics, volume 54, pages 233–242, 2020, [HIF – 1,500]. Springer, საერთაშორისო, 5p.
10.1007/s10989-018-9699-4.

Evgeni Bunin, Gia Khatisashvili, Tamar Varazi, Tamar Kartvelishvili, Nino Asatiani, Nelly Sapojnikova.
"Study of arsenic-contaminated soil bacterial community using biochip technology."
Water, Air and Soil Pollution, v.231, Springer Nature Switzerland AG 2020, 12p.
10.1007/s11270-020-04575-1.

Tamar G. Giorgadze, Irine G. Khutsishvili, Zaza G. Melikishvili, Vasil G. Bregadze.
"Silver atoms encapsulated in G4 pamam (polyamidoamine) dendrimers as a model for their use in nanomedicine
for phototherapy."
Eur. Chem. Bull., 9(1) 22-27, 2020, The Hungarain National Library, Budapest. 7p.
10.17628/ecb.2020.9.22-27.

V. G. Bregadze, T. G. Giorgadze, I. G. Khutsishvili.
"Study of the effect of argon glow discharge irradiation on the conformation of DNA molecules using laser spectroscopy methods."
Laser Phys. Lett. 17 115602, 1-7pp. 2020, IOP Publishing, Printed in the UK. 7p.
10.1088/1612-202X/abafbc.გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
Gogebashvili M.E., Gongadze A.D., Tulashvili E.V., Ivanishvili N.I., Osidze I.G., Kiparoidze S.A.
"Reducing the Depth Migration of Radionuklides by Incorporation Organic and Inorganic Components into the Soil."
Annals of Agrarian Science.Volume-1,number#2, 2020, 201-205.Tbilisi, Georgian agrarian university, 6p. (2020), ISSN 1512-1887

Zaza Lezhava, Kukuri Tsikarishvili, Lasha Asanidze, Nino Chikhradze, Guranda Avkopashvili, Tamari Tolordava.
"Impact of Anthropogenic Factor on Karst Landscape (Zemo Imereti Structural Plateau Case Study), Georgia, Caucasus."
Open Journal of Geology,v. 10,2020. 2161-7570, 10p.(2020), Scientific Research Publishing. USA.

Marika Avkopashvili, Alexander Gongadze, Guranda Avkopashvili, Lia Matchavariani, Lasha Asanidze, Lamzira Lagidze.
"Metals distribution in soil contaminated by gold and copper mining in Georgia."
Journal of Environmental Biology.Original Research, vol. 41.310-317. India, 8p. (2020).

Guranda Avkopashvili.
"PHYTOMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS BY AMARANTHUS VIRIDIS IN BOLNISI, GEORGIA."
SGEM – 2020.Bulgaria, 8p. (2020)