ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
ინსტიტუტის ლოგო
იურიდიული ცნობარი
"ღია მეცნიერება"
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

ე. ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტი
0186 თბილისი, თამარაშვილის ქ. 6
ტელ: +(995 32) 239 87 83
ფაქსი: +(995 32) 239 14 94
ელ-ფოსტა: aiphysics@aiphysics.ge
www.aiphysics.tsu.ge
(თსუ-ს აკად. საბჭ. დადგენილება 38-2017, 10.04.2017)