ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
იურიდიული ცნობარი
"ღია მეცნიერება"
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

ფოტო ალბომი

ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა
აკადემიის ფიზიკური პრობლემების
ინსტიტუტში. მოსკოვი 1945 წ.
მასწავლებელი და მოწაფე -
პეტრე კაპიცა და ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი -
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტის
დირექტორი. 1951 წ.
გოგი ჩიქოვანთან ერთად იალბუზის
მაღალმთიან ექსპედიციაში. 1954 წ.
ნობელის პრემიის ლაურეატი
ნილს ბორი
ოჯახთან ერთად ფიზიკის ინსტიტუტში. 1961 წ.
ნობელის პრემიის ლაურეატი
ნილს ბორი
ოჯახთან ერთად ფიზიკის ინსტიტუტში. 1961 წ.
ნობელის პრემიის ლაურეატი
ნილს ბორი ოჯახთან ერთად
ფიზიკის ინსტიტუტში. 1961 წ.
ნილს ბორი და ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
ინსტიტუტის თანამშრომლებთან ერთად ბუნების წიაღში
მასწავლებელი და მოწაფე -
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი და
ჯელილ წაქაძე
ექსპერიმენტულ ლაბორატორიაში.
ფიზიკის ინსტიტუტში მოწაფეებთან
ერთად. მარცხნიდან -
იური მამალაძე, ელეფთერ ანდრონიკაშვილი, ჯელილ წაქაძე,
რობერტ ბაბლიძე და გიორგი გამცემლიძე.
აკადემიკოსები ვიქტორ კუპრაძე,
ივანე ბერიტაშვილი, ელეფთერ
ანდრონიკაშვილი და საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის პრეზი-
დენტი, აკადემიკოსი ნიკოლოზ
მუსხელიშვილი ფიზიკის
ინსტიტუტში.
საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა
აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემი-
კოსი ანატოლი ალექსანდროვი
ფიზიკის ინსტიტუტში. 1979 წ.


საქართველოს მეცნიერებათა აკადე-
მიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი
ალბერტ თავხელიძე ფიზიკის
ინსტიტუტში.
ნობელის პრემიის ლაურიატი
რობერტ შრიფერი ფიზიკის
ინსტიტუტში. 1968 წ.
აკადემიკოსი ვიქტორ ამბარცუმიანი,
საქართველოს მინისტრთა საბჭოს
თავმჯდომარის მოადგილე ვიქტორია სირაძე,
აკადემიკოსები ვიქტორ კუპრაძე
და ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
ფიზიკის ინსტიტუტში.
პირველი საკავშირო სიმპოზიუმი
ფიზიკაში, ორგანიზებული
ფიზიკის ინსტიტუტის მიერ.
თბილისი 1955 წ.
კოსმოსური სხივების რესპუბლი-
კური კონფერენციის მონაწილენი.
1956 წ.
დაბალი ტემპერატურების ფიზიკის
საკავშირო კონფერენციის მონაწილე-
ნი თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში. 1958 წ.
თანამოაზრეები, ფიზიკოსები -
აკადემიკოსები. მარცხნიდან -
მათე მირიანაშვილი, ელეფთერ
ანდრონიკაშვილი და ვაგან
მამასახლისოვი. 1967 წ.


ინსტიტუტის თანამშრომლებთან
ერთად. 1980 წ.
დაბალი ტემპერატურების ფიზიკის
განყოფილებაში. მარცხნიდან -
იური მამალაძე, ჯელილ წაქაძე,
ომარ ჭეიშვილი, ელეფთერ
ანდრონიკაშვილი, ვლადიმერ
შუხმანი და ლეილა კიკნაძე.
ბიოფიზიკის განყოფილების თანამ-
შრომლებთან ერთად. მარცხნიდან -
ლიგური მოსულიშვილი, ზინა ჩან-
ჩალაშვილი, ალიმ ბელოკობილსკი,
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი, გიორგი
მრევლიშვილი, ნუგზარ ბაქრაძე
და ჯამლეტ მონასელიძე
ბირთვული ცენტრის
თანამშრომლებთან ერთად
დაბალი ტემპერატურების ფიზიკის
განყოფილებაში ახალგაზრდა
მეცნიერთან ივიკო
გაჩეჩილაძესთან ერთად
ფიზიკის ინსტიტუტის
სამეცნიერო საბჭო. 1983 წ.
სკოლის იუბილესთან დაკავშირებით
მშობლიურ სოფელში - ოჟიოში,
ბავშვობის მეგობრებთან ერთად
მადლიან კახურ ვენახში. 1973 წ.
ძმები - ირაკლი ანდრონიკოვი და
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი. 1980 წ