ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
სიახლე
ფოტო ალბომი
საგრანტო პროექტები
პუბლიკაციები
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
საქართველო
თბილისი
მეც. აკადემია
განათლ. და მეცნ.      სამინისტრო
თსუ
სხვა

          

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის
ორგანიზაციული დიაგრამა

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტიში 237 თანამშრომელია. აქედან 107 მეცნიერი თანამშრომელია. ინსტიტუტში ხუთი სამეცნიერო განყოფილებაა. აგრეთვე ბიბლიოთეკა, მექანიკური სახელოსნო, ადმინისტრაციული და მომსახურე პერსონალი.